Snel herstel burn-out

Efficiënte Nevermindtraining voor snelle re-integratie


Werkstress kan veroorzaakt worden door bijvoorbeeld werkdruk, agressie/geweld/intimidatie, pesten en discriminatie. Privé-problemen en het combineren van arbeid kunnen de werkstress nog extra verergeren.
Burn-out is op dit moment de meest voorkomende beroepsziekte in Nederland.


Burn-outspecialist Gerard Keizer zorgt met een uniek programma voor een bijzonder efficiënt herstel. Het programma is zo effectief omdat wij niet doen aan symptoombestrijding maar terug gaan naar de essentie. Hoe komt gedrag tot stand, waar worden beslissingen genomen? We gaan inzien dat alle stress die mensen ervaren, voortkomt uit weerstand tegen verandering. Vaak zijn het slechts verhalen in hun hoofd. Als je inziet dat alle weerstand voortkomt uit controle- en angstgedachten, gaat er een wereld voor je open.

Gevoel- en gelukbarometer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Het is belangrijk om je gevoel- en gelukbarometer weer op orde te brengen.

van een slaaf van je gedachten...

...naar intuïtief leven

Het maandprogramma ‘Snel herstel burn-out’

Het maandprogramma ‘Snel herstel burn-out’ is zo efficiënt omdat we rechtstreeks naar de essentie gaan, namelijk: wat belemmert ons om te veranderen. Natuurlijk besteden we ook aandacht aan hoe je zou moeten veranderen. Daarbij ontstaat ook het inzicht dat niet de omstandigheden buiten onszelf ons ongelukkig maken, maar de verhalen die we hierover verzinnen


Doelstellingen

  • Opruimen van de rugtas met piekergedachten
  • Herkennen en erkennen van belemmerende overtuigingen en gedachten
  • Het doorzien van de ”mind” als mentale gevangenis
  • De inzichten leren toepassen in je leven en in je werk
  • Van inzet naar inzicht
  • Verankeren, zodat inzichten ook beklijven

Vier elementen lopen als een rode draad door het maandprogramma

1. Lifestyle & Bewegen
Hoeveel uren per week beweeg je?

Lifestyle & Bewegen: vanuit mijn achtergrond als docent lichamelijke opvoeding heeft dit aspect voor mij een bijzondere waarde. Bewegen, met name in de buitenlucht, is goed voor jou als mens en je lichaam produceert er de gelukshormonen serotonine, endorfine en dopamine door. Je kunt wandelen, fietsen of zwemmen maar ook wat prestatiever bewegen.

2. Passie & Plezier & Creativiteit
Waar krijg je energie van?

Met Passie & Plezier & Creativiteit maak je tijd vrij om terug te gaan naar wat jou gelukkig maakt. Spelen met je kinderen, wandelen in het bos, knutselen, schilderen, muziek maken. Het zijn dingen waar je energie van krijgt en waar je waarschijnlijk goed in bent.

3. Gehechtheid aan je zelfbeeld
Mind als mentale gevangenis ontleden.

Gehechtheid aan je zelfbeeld: waarom piekeren we zoveel? Wij mensen hebben elke seconde een gedachte en we geloven al deze gedachten nog ook. Slechts 5% van al deze gedachten zijn functioneel: ze zorgen ervoor dat je zintuigen het doen, dat je kan werken of autorijden, kortom, deze functionele gedachten sturen ons door het leven


relax


95 % van ons denken is piekeren.


stress


Nu is niet alleen de vraag hoe je van deze piekergedachten afkomt, maar nog belangrijker is: waarom geloven we al deze gedachten?


Spiegelbeeld
Hoe nadrukkelijk zijn de volgende vragen aanwezig in je privé leven?


Ik1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Wij1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Moeten1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Mogen1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Indentificatie1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Loslaten1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Praten1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Luisteren1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Problemen1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Oplossingen1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tunnelvisie1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Open visie1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Weerstand1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Overgave1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Angst1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Vertrouwen1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Met een spiegelbeeld brengen we in kaart waar de knelpunten zitten; dit vormt ook meteen de inhoud van de training. De grote uitnodiging is om te leven vanuit het functionele verstand in plaats vanuit het piekerverstand.


Dan vindt er een verschuiving plaats van ik naar wij, van moeten naar mogen, van identificatie naar loslaten, van praten naar luisteren, van problemen naar oplossingen, van tunnelvisie naar open visie, van weestand naar overgave en van angst naar vertrouwen.


Coaching/Training


Ik
Moeten
Indentifica
Praten
Problemen
Tunnelvisie
Weerstand
Angst

stress
Mindset
relax

Wij
Mogen
Loslaten
Luisteren
Oplossingen
Open Visie
Overgave
Vertrouwen

4. Inzicht in wie je bent
Als dit inzicht indaalt is vrijwel alle stress voorbij.

Inzicht in wie je bent. Ben ik mijn ideeën en opvattingen waar ik zo sterk in geloof? Net als onze ideeën veranderen, veranderen ook onze cellen. Vandaag heb je miljoenen celdelingen gehad en over elf jaar heb je een compleet nieuwe verschijningvorm. Maar als je gedachten en verschijningsvorm veranderen, wie ben je dan?


Als dit laatste inzicht indaalt, dan is lijden voorbij. Als je ervoor open staat, gaan we hiermee aan de slag. Het is niet een zwaar programma, maar juist inspirerend en uitdagend.


Maandprogramma ‘snel herstel bun-out’

Naast de coaching/training is er nog twee keer contact, telefonisch en per mail. De thuiswerkopdrachten staan in het kader van bewegen, terug naar passie, aandachttraining, lezen en film.

Het ééndags programma

Week 1

Intake

Week 2

Dagdeel training

Week 3

Dagdeel training

Week 4

Coaching

Week 5

Coaching

Ik werk altijd met een maandprogramma. Het ééndag-programma zie je hierboven; naar mijn ervaring volstaat dit voor mensen met behoorlijke stressklachten. Het tweedaags-programma hieronder; beveel ik aan voor mensen die met een burn-out kampen.

Het tweedagen-programma

Week 1

Intake

Programma /
opdrachten

Week 2

Dagdeel training
en coaching

Theorie /
zelfbeeld

Week 3

Twee dagen
Vlieland training

Theorie /
toepassen

Week 4

Elke week
2 x coaching

Praktijk /
toepassen

Week 5

Elke week
2 x coaching

Praktijk /
toepassen

Boeken van Gerard Keizer

Mindset - Training voor bedrijven

Mindsettraining voor Bedrijven

Beter bedrijfsresultaat
door een andere mindset

Bestel dit boek voor € 12,00
Nevermind - 8 inzichten die leiden tot een absoluut gevoel van vrijheid

Nevermind

8 inzichten die leiden tot
een absoluut gevoel van vrijheid

Bestel dit boek voor € 12,00

Inspiratiebronnen

Eckhart
Tolle

Victor
Lamme

Dick
Swaab

Ab
Dijksterhuis

Ramana
Maharshi

Albert
Einstein

Pim van
Lommel


Bevrijding ontstaat door inzicht, niet door inzet. Zodra de ‘IK-gedachte’ wordt doorzien, kan een gevoel van bevrijding ontstaan. De kramp waar je mee leefde omtrent het goed genoeg moeten zijn en alles onder controle houden, komt te vervallen waardoor het leven lichter aanvoelt, meer ontspannen wordt en er meer innerlijke rust ontstaat.

Video interviews
Patrick Kicken

Burnout

Vrijheid

Nadenken

Programma

Depressie


Piekeren

Depressie is geen ziekte. Integendeel; Het is doorgaans een teken dat je systeem gezond en intelligent functioneert. Het is een alarmsignaal dat aangeeft dat er iets in je psyche om meer bewustzijn vraagt; dat je veel te lang al tegen je eigen natuur bent ingegaan. Depressie is geen kwaal, het is de WEKSERVICE van je diepste wezen.

Veranderen

Reviews

Gerard nodigt mensen uit open te staan voor het durven doorzien dat niet alles om de 'mind' draait.

De groepstrainingen en de 1 op 1 maandprogramma 's worden enthousiast ontvangen op de NHL Hogeschool.

Gerard koppelt kennis en inhoud op een originele manier aan maatschappelijke thema's als organisatieontwikkeling en stressmanagement.   Het effect hiervan op mij is (naast een glimlach op mijn gezicht) het diepe besef dat ik natuur in beweging ben.

Voor mij is het, als ik Gerard meemaak, een vrij bewustzijn.

Wim Braaksma Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

Wim Braaksma
Docent Integraal Leiderschap NHL Hogeschool

De humor en directe weg, zonder tussenkomst van het Ego. Wat een ontdekking. Thanks.

Marleen


Je hebt me meegenomen in je denkwereld, wat een bron van inspiratie. In een maand van uitgeput naar levenslustig.

Minke


Ik kan weer genieten, waarom ben ik jou niet eerder tegengekomen?

Jeroen


Ik heb meerdere trainingen gevolgd maar ik vond dit heel speciaal, van moeten naar mogen, van weerstand naar overgave in een maand. Ik mag weer! Een complete metamorfose.

Peter


Gerard je hebt een simiaanlijn in je rechterhand, komt in Aziatische landen voor Einstein had er ook één, een rechte lijn. Je bent bijzonder! Mijn angsten zijn veel minder en ik schilder weer.

Irene


Niet zweverig, maar direct. En toch een gevoelige snaar geraakt. Het inzicht dat ik alleen maar aan het vechten was tegen de verhalen in mijn hoofd.

Ids

Ik heb altijd al ervaren dat mensen (mezelf incluis) “maar wat doen” en dat ze zichzelf en elkaar “verhaaltjes” vertellen om hun gedrag ter rechtvaardigen. In een periode in mijn leven, waarin het leven zich anders openbaarde dan de verhalenverteller in mijn hoofd mij voorgehouden had, heb ik Gerard Keizer leren kennen en een maand programma gevolgd.

Ik was getroffen door de inhoud van Gerards boek “Nevermind”. Gerard gaf handen en voeten aan wat Stress is. Als het geloof in je gedachten meer en meer komt te vervallen, dan kun je schakelen van weerstand naar overgave en van angst naar vertrouwen. Eigenlijk is het zo eenvoudig, maar voor ons soms zo moeilijk.

Het programma was praktisch en uitdagend, en werd vanuit “spiegelbeeld” inzichtelijk gemaakt. Met sporten, creativiteit en aandachttraining. Waarbij de wetenschappelijke onderbouwing mij veel rust heeft gebracht.

Gerard inspireert mij om meer kennis en ervaringen op te doen zodat er steeds meer aanvaarding en rust zich in mijn leven openbaart.

Rutger van Houttum Pak Groep Holding

Rutger van Houttum
Directeur Pak Groep Holding

Partners

Over
     GERARD KEIZER

Ik ben geboren in het dorpje Warga onder de rook van Leeuwarden en groeide op in een fijn gezin met drie broers en een zusje. Mijn wil om dingen te ontdekken en vrij te zijn zat er al jong in. Als peuter brak ik al uit elke kooi. Uit de box en uit de keurige omheining van kippengaas die in de tuin voor mij was gebouwd. Zo klein als ik was, zocht ik vrijheid.

Lees meer over mij