Fundamentele vrijheid

73 www.snelherstelburnout.comFundamentele vrijheid

Is niet door inspanning te verwerven. Zij ligt niet aan het eind te wachten van een spirituele route.

Vrijheid is een staat van zijn op het moment dat het zoeken ophoudt.