Waarom piekeren we zoveel?

3. Gehechtheid aan je zelfbeeld
Mind als mentale gevangenis ontleden.

Gehechtheid aan je zelfbeeld: waarom piekeren we zoveel? Wij mensen hebben elke seconde een gedachte en we geloven al deze gedachten nog ook. Slechts 5% van al deze gedachten zijn functioneel: ze zorgen ervoor dat je zintuigen het doen, dat je kan werken of autorijden, kortom, deze functionele gedachten sturen ons door het leven
relax
95 % van ons denken is piekeren.
stress
Nu is niet alleen de vraag hoe je van deze piekergedachten afkomt, maar nog belangrijker is: waarom geloven we al deze gedachten?
Spiegelbeeld
Hoe nadrukkelijk zijn de volgende vragen aanwezig in je privé leven?

Ik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Wij 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Moeten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mogen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Indentificatie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Loslaten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Praten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Luisteren 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Problemen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Oplossingen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tunnelvisie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Open visie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Weerstand 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Overgave 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Angst 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Vertrouwen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Met een spiegelbeeld brengen we in kaart waar de knelpunten zitten; dit vormt ook meteen de inhoud van de training. De grote uitnodiging is om te leven vanuit het functionele verstand in plaats vanuit het piekerverstand.
Dan vindt er een verschuiving plaats van ik naar wij, van moeten naar mogen, van identificatie naar loslaten, van praten naar luisteren, van problemen naar oplossingen, van tunnelvisie naar open visie, van weestand naar overgave en van angst naar vertrouwen.
Coaching/Training

Ik
Moeten
Indentifica
Praten
Problemen
Tunnelvisie
Weerstand
Angst
stress
Mindset
relax Wij
Mogen
Loslaten
Luisteren
Oplossingen
Open Visie
Overgave
Vertrouwen